Update samenwerking TCO

De rol van Sportcentrum De Kemmer in de privatisering van TCO

In verband met de privatiseringsplannen van Tennisclub Oirschot is Sportcentrum De Kemmer benaderd met de wens om de mogelijkheden voor een eigen kantine te bespreken. Er hebben intussen enkele gesprekken plaats gevonden waarover we graag duidelijkheid willen geven.  

Het verzoek: Een eigen kantine & Binnen padelbanen

TCO heeft aangegeven een eigen kantine te willen exploiteren. De eisen zijn het alleenrecht op het horecagedeelte aan de tenniszijde en een marge voor de tennisclub op de verkochte producten. Het is begrijpelijk dat een vaste ruimte voor de tennisclub het clubgevoel kan versterken, waarmee er meer aantrekkingskracht is voor nieuwe leden en er extra inkomsten ontstaan voor de tennisclub. Ook heeft TCO het verzoek gedaan om de binnen tennisbanen te vervangen voor enkel padelbanen. 

 

Een versterkt clubgevoel

Meer leden

Extra inkomsten

De huidige situatie

Gemeente Oirschot is eigenaar van het pand. Sportcentrum De Kemmer huurt het pand van de gemeente en exploiteert de verhuur van de sporthallen, binnentennisbanen en horeca faciliteiten. TCO heeft een gebruiksrecht van de secundaire horecaruimte aan de tenniszijde tijdens toernooien en evenementen. Dit betekend dat de tennisclub op deze momenten kosteloos gebruik mag maken van de ruimte. Overig gebruik van de ruimte is door De Kemmer zelf in te vullen. TCO wil graag het alleenrecht op deze ruimte.

Onze verplichtingen

We begrijpen de wensen goed en steunen de motivatie om het clubgevoel te vergoten. In de gesprekken met TCO hebben we aangegeven dat er enkel praktische zaken zijn die de mogelijkheden voor een eigen kantine beperken. We dragen als sportcentrum enkele belangrijke verplichtingen die we moeten naleven. 

Maatschappelijk

De ruimte moet beschikbaar blijven voor vele andere gebruikers van het sportcentrum. Van gemeentelijke en verenigingsvergaderingen en informatieavonden tot judo lessen, koorrepetities, ouderen dagbesteding, cursussen, evenementen, bridgeclubs en vele andere soorten gebruikers. 

Bedrijfsmatig

De ruimte hoort bij het door De Kemmer gehuurde pand. De Kemmer is bedrijfsmatig verantwoordelijk voor een optimale bezetting van alle ruimtes. Niet enkel voor een hoge bezetting maar ook voor het voorzien in de behoeften van alle gebruikers. 

Financieel

De Kemmer is ook verantwoordelijk voor een rendabele exploitatie. Door het gebruik te beperken tot de tennisclub is er voor De Kemmer geen mogelijkheid om extra inkomsten te genereren met een andere invullen of andere activiteiten. 

Conclusie & Mogelijkheden

Het is praktisch niet mogelijk om te voorzien in de eisen voor het alleenrecht van TCO door de vele andere gebruikers en (maatschappelijke) activiteiten. We steunen de beweegredenen en meegedacht over wat er binnen de praktische mogelijkheden haalbaar is. Er is aangegeven dat het mogelijk is om tijdens competitieavonden de ruimte te gebruiken en te exploiteren. TCO heeft aangegeven op dit moment nog geen invulling te kunnen geven aan de benodigde bardiensten en zij ook tijden competitieavonden gebruik maken van de algemene kantine. We willen graag meedenken over oplossingen, maar het belang van alle gebruikers van het sportcentrum staat hierbij voorop. 

Meer dan alleen mooie plannen.

Alles is al geregeld!

Heb je vragen, opmerkingen of zorgen? Laat het ons gerust weten!

5 + 5 =