Nieuwe Aanbesteding 

De opdracht voor het beheer van Sportcentrum De Kemmer zal, eerder dan aanvankelijk verwacht, per 01-01-2025 opnieuw aanbesteed worden. Meer over wat dit inhoudt en voor jou betekend kan je binnenkort op deze pagina vinden. 

 

Belanghebbende Onderzoek

Om te beginnen vinden we het belangrijk om te inventariseren wie de belanghebbende zijn rondom Sportcentrum De Kemmer en wat de ervaringen zijn met de huidige beheerder. De nieuwe aanbesteding biedt ons de kans om de voorwaarden beter af te stemmen op de huidige situatie en gemeenschappelijke behoeftes. 

De laatste aanbesteding is 10 jaar geleden vormgegeven en de nieuwe zal weer 10 jaar mee moeten. Het is dus belangrijk om in kaart te brengen wat er is veranderd ten opzichte van 10 jaar geleden en welke doelgroepen, en om welke redenen, belanghebbenden zijn bij Sportcentrum De Kemmer. Vervolgens moet getoetst worden of de huidige beheerder past binnen de maatschappelijk doelen en een betrouwbare partner is voor de komende 10 jaar.

We moedigen je aan je individueel aan te melden voor een zo gedetailleerd mogelijke inventarisatie. Mocht je je als groep of vereniging aanmelden, geef dan ook een schatting van het aantal betrokken personen door.